Regulamin

Witamy w flowrolls.eu!

Flowrolls sp. z o.o.

VAT UE: PL5252782453

Kapitał zakładowy: 5000 PLN

CRS: 0000774565

REGON: 382719531

Zarejestrowany i widoczny w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z witryny Flowrolls, która znajduje się pod adresem https://www.flowrolls.eu/.

Uzyskując dostęp do tej witryny, przyjmujemy, że akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj korzystania z flowrolls.eu, jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie wszystkich warunków określonych na tej stronie. Nasze Warunki zostały utworzone za pomocą Generatora warunków i generatora bezpłatnych warunków.

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych warunków, oświadczenia o ochronie prywatności i informacji o wyłączeniu odpowiedzialności oraz wszystkich umów: „Klient”, „Ty” i „Twój” odnosi się do Ciebie, osoba loguje się na tej stronie internetowej i jest zgodna z warunkami firmy. „Firma”, „My”, „My”, „Nasz” i „My” odnosi się do naszej firmy. „Strona”, „Strony” lub „My” odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas samych. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozpatrzenia płatności niezbędnej do podjęcia procesu naszej pomocy dla Klienta w najbardziej odpowiedni sposób, w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia określonych przez Spółkę usług, zgodnie z i z zastrzeżeniem obowiązującego prawa holenderskiego. Każde użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkich liter i / lub on / ona lub oni, są uważane za zamienne, a zatem odnoszą się do tego samego.

Ciasteczka

Używamy plików cookie. Uzyskując dostęp do flowrolls.eu, zgodziłeś się używać plików cookie w porozumieniu z flowrolls Polityka prywatności.

Większość interaktywnych witryn korzysta z plików cookie, aby umożliwić nam pobranie danych użytkownika dla każdej wizyty. Pliki cookie są wykorzystywane przez naszą stronę internetową, aby umożliwić funkcjonalność niektórych obszarów, aby ułatwić osobom odwiedzającym naszą witrynę. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych / reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja

O ile nie zaznaczono inaczej, flowrolls i / lub jego licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na flowrolls.eu. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać do niego dostęp ze strony flowrolls.eu na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie wolno:

 • Ponownie opublikuj materiał z flowrolls.eu
 • Sprzedawaj, wynajmuj lub podlicencjonuj materiały z flowrolls.eu
 • Odtwarzaj, powielaj lub kopiuj materiały z flowrolls.eu
 • Redystrybucja treści z flowrolls.eu

Niniejsza Umowa zaczyna się w dniu niniejszej Umowy.

Części tej witryny oferują użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii i informacji w niektórych obszarach witryny. flowrolls nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda komentarzy przed ich pojawieniem się na stronie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii przepływów, jego przedstawicieli i / lub podmiotów powiązanych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która publikuje swoje poglądy i opinie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, flowrolls nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki powstałe i / lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania i / lub opublikowania i / lub pojawienia się komentarzy na ten temat stronie internetowej.

flowrolls zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania wszelkich komentarzy, które mogą zostać uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub powodujące naruszenie niniejszych warunków.

Gwarantujesz i oświadczasz, że:

 • Masz prawo do publikowania komentarzy na naszej stronie internetowej i posiadania niezbędnych licencji i zgody na ten temat;
 • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym bez ograniczeń praw autorskich, patentów lub znaków towarowych stron trzecich;
 • Komentarze nie zawierają żadnych zniesławiających, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych ani w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które stanowią naruszenie prywatności
 • Komentarze nie będą wykorzystywane do pozyskiwania lub promowania działalności gospodarczej lub niestandardowych lub prowadzenia działalności handlowej lub bezprawnej działalności.

Niniejszym przyznajesz flowrolls niewyłączną licencję na wykorzystywanie, reprodukowanie, edycję i upoważnianie innych do używania, reprodukowania i edycji dowolnych Twoich komentarzy w dowolnej formie, we wszystkich formatach lub mediach.

Połączenia z naszą Treścią

Następujące organizacje mogą linkować do naszej witryny bez uprzedniej pisemnej zgody:

 • Agencje rządowe;
 • Wyszukiwarki;
 • Organizacje informacyjne;
 • Dystrybutorzy katalogów online mogą łączyć się z naszą witryną w taki sam sposób, jak hiperłącza do stron internetowych innych wymienionych firm;
 • oraz akredytowane firmy w całym systemie, z wyjątkiem pozyskiwania organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i grup charytatywnych, które nie mogą hiperłącza do naszej strony internetowej.

Organizacje te mogą umieszczać linki do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji na stronie tak długo, jak link: (a) w żaden sposób nie wprowadza w błąd; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej oraz jej produktów i / lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony łączącej.

Możemy rozważyć i zatwierdzić inne żądania linków od następujących typów organizacji:

 • powszechnie znane źródła informacji konsumenckiej i / lub biznesowej;
 • Witryny społecznościowe dot.com;
 • stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
 • Dystrybutorzy katalogów online;
 • Portale internetowe;
 • firmy księgowe, prawne i doradcze;
 • oraz instytucje edukacyjne i stowarzyszenia handlowe.

Zatwierdzimy prośby o połączenie od tych organizacji, jeśli zdecydujemy, że: (a) link nie sprawi, że spojrzymy niekorzystnie na siebie lub na nasze akredytowane firmy; (b) organizacja nie ma u nas żadnych negatywnych danych; (c) korzyść dla nas z widoczności hiperłącza kompensuje brak przepływów; oraz (d) link znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą linkować do naszej strony głównej tak długo, jak link: (a) w żaden sposób nie wprowadza w błąd; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej oraz jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony łączącej.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w ust. 2 powyżej i chcesz połączyć się z naszą witryną, musisz nas o tym poinformować, wysyłając wiadomość e-mail do flowrolls. Podaj swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji, dane kontaktowe, a także adres URL swojej witryny, listę adresów URL, z których zamierzasz połączyć się z naszą witryną oraz listę adresów URL w naszej witrynie, do których chciałbyś połączyć. Poczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą hiperłączać do naszej witryny internetowej w następujący sposób:

 • Używając naszej nazwy korporacyjnej;
 • lub za pomocą jednolitego lokalizatora zasobów, z którym jest połączony;
 • lub za pomocą jakiegokolwiek innego opisu naszej Witryny, do którego prowadzi link, który ma sens w kontekście i formacie treści na stronie podmiotu łączącego.

Żadne użycie logo flowrolls lub innej grafiki nie będzie dozwolone w przypadku linkowania w przypadku braku umowy licencyjnej na znak towarowy.

iFrames

Bez uprzedniej zgody i pisemnej zgody, nie możesz tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych, które zmieniają w jakikolwiek sposób wizualną prezentację lub wygląd naszej Witryny.

Odpowiedzialność za treść

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za treści, które pojawiają się na Twojej stronie. Zgadzasz się chronić i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami, które pojawiają się na Twojej stronie. Żadne linki nie powinny pojawiać się na żadnej stronie internetowej, która może być interpretowana jako oszczercza, obsceniczna lub przestępcza, lub która narusza, inne narusza lub popiera naruszenie lub inne naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich.

Twoja prywatność

Proszę przeczytaj Polityka prywatności.

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do żądania usunięcia wszystkich linków lub konkretnego linku do naszej Witryny. Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej witryny internetowej na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do amenowania niniejszych warunków i zasad, w każdym momencie wiążąc politykę. Poprzez ciągłe łączenie się z naszą Witryną, zgadzasz się na przestrzeganie tych warunków i ich przestrzeganie.

Usunięcie linków z naszej strony internetowej

Jeśli znajdziesz z naszej strony jakikolwiek obraźliwy link, możesz skontaktować się z nami i poinformować nas w dowolnym momencie. Rozpatrzymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani ani bezpośrednio odpowiedzieć.

Nie gwarantujemy, że informacje na tej stronie są poprawne, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; ani nie obiecujemy zapewnić, że strona internetowa będzie dostępna lub że materiały na stronie będą aktualizowane.

Klauzula

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyłączamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej strony internetowej i korzystania z tej witryny. Nic w tym zrzeczeniu się nie będzie:

 • ograniczyć lub wyłączyć naszą lub twoją odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała;
 • Ograniczyć lub wykluczyć naszą lub Twoją odpowiedzialność za oszustwo lub fałszywe przedstawienie;
 • ograniczać nasze lub nasze zobowiązania w sposób niedozwolony przez obowiązujące prawo;
 • lub wykluczyć jakiekolwiek nasze zobowiązania lub zobowiązania, których nie można wykluczyć zgodnie z obowiązującym prawem.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w niniejszej sekcji iw innych punktach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: (a) podlegają postanowieniom poprzedniego paragrafu; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, z tytułu czynów niedozwolonych oraz z tytułu naruszenia ustawowego obowiązku.

Tak długo, jak strona internetowa oraz informacje i usługi na stronie internetowej są dostarczane bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.

Zasady i przepisy

Umowa między Kupującym a Sprzedawcą może zostać zawarta na dwa sposoby.
Przed złożeniem zamówienia Kupujący ma prawo do negocjacji wszystkich postanowień umowy ze Sprzedawcą, w tym zmieniających postanowienia poniższego regulaminu. Negocjacje te będą prowadzone na piśmie i adresowane na adres Sprzedawcy (Fllowrolls sp. Z oo Marsza? Kowska 58/15
00-545 Warszawa).
W przypadku rezygnacji Kupującego z możliwości zawarcia umowy w drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie będą miały następujące regulacje i odpowiednie przepisy prawa.

PRZEPISY PRAWNE

§1. Definicje

• Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, lokalizacja w mieście (dla miasta podzielonego na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; dla miasta niepodzielonego na ulice: nazwa miasta i numer nieruchomości), kod pocztowy i miejscowość.
• Adres roszczenia:
• Cennik dostawy – kurier 9,90 PLN, kurier odbiera 12,9 PLN; Paczkomat 8,99 PLN, paczkomat odbiera 11,90 PLN.
• Darmowa dostawa od 300z?
• Szczegóły kontaktu:
• Dostawa – rodzaj usługi transportu z przewoźnikiem i koszt określony w cenniku dostawy dostępnym na stronie www.flowrolls.pl/strona/info.
• Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od wartości dodanej z 11 marca 2004 r. Z późniejszymi zmianami i innymi odpowiednimi przepisami.
• Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o jednym produkcie.
• Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej i posiadająca zdolność prawną, dokonująca u Sprzedającego zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
• Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 r. Z późniejszymi zmianami.
• Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt A Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. Z późniejszymi zmianami. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. O przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z późniejszymi zmianami.
• Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
• Koszyk – lista produktów sporządzona z produktów oferowanych w sklepie na podstawie wyboru Kupującego.
• Kupujący – zarówno konsument, jak i klient.
• Miejsce dostawy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
• Moment dostawy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
• Platforma internetowa ODR – strona internetowa UE działająca na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. W sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę 2009 / 22 / WE i dostępne na stronie https://webgate.ec.europa.eu/odr.
• Płatność – metoda płatności za przedmiot umowy i dostawę wymieniona na stronie www.flowrolls.pl/strona/info. Podmiotem świadczącym usługę płatności online jest PayU
• Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. Ze zmianami.
• Prawo konsumenckie – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta.
• Produkt – minimalna i niepodzielna ilość przedmiotu, która może być przedmiotem zamówienia i podana w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy ustalaniu jego ceny (cena / jednostka).
• Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
• Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
• Punkt odbioru – miejsce dostawy rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione na liście podanej przez Sprzedawcę w sklepie.
• Rejestr UOKiK – rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r., Z późniejszymi zmianami i dostępny pod adresem: https: // uokik. gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
• Przedmiot – ruchomy przedmiot, który może być lub jest przedmiotem umowy.
• Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.flowrolls.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
• Sprzedawca:
• System – zestaw współpracujących urządzeń IT i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą urządzenia końcowego odpowiedniego dla danego rodzaju sieci, zwanego potocznie Internetem.
• Termin – liczba godzin lub dni roboczych określona na karcie produktu.
• Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. W przypadku konsumentów oraz umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w sprawie kupujących.
• Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
• Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, w szczególności gdy rzecz:
– nie ma cech, które przedmiot tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie wskazany lub wynikający z okoliczności lub celu;
– nie ma właściwości, o których Sprzedający zapewnił Konsumenta,
– nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie wyraził sprzeciwu wobec takiego celu;
– został wydany konsumentowi w stanie niekompletnym;
– w przypadku nieprawidłowej instalacji i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca jest odpowiedzialny, lub przez Konsumenta, który postępował zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Sprzedawcy;
– nie ma właściwości, którą producent lub jego przedstawiciel lub osoba wprowadzająca przedmiot do obrotu wchodzi w zakres jego działalności, a także osoba, która umieszczając swoje imię, znak towarowy lub inne wyróżniające oznaczenie na sprzedawanym przedmiocie przedstawia sam jako producent, chyba że Sprzedawca nie wiedział lub nie można racjonalnie oczekiwać, że wiedział lub nie mógł wpłynąć na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy lub jeżeli ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
• Wada prawna – sytuacja, w której sprzedawany przedmiot jest własnością lub jest obciążony prawami strony trzeciej i jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu przedmiotem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
• Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; typ dostawy; rodzaj płatności; miejsce dostawy rzeczy, dane Kupującego i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy między Kupującym a Sprzedawcą.

Flowrolls sp. z oo NIP: 5252782453, REGON 382719531, zarejestrowany i widoczny w KRS pod numerem: 0000774565. KONTO BANKOWE: 88 1050 1012 1000 0090 8055 9736

§2 Warunki ogólne

• Umowa zostanie zawarta w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.
• Miejsce dostawy musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
• Sprzedawca jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
• Wszystkie ceny podane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który jest określony w cenniku dostaw.
• Wszystkie terminy są obliczane zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, tj. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początek terminu oznaczonego w dniach jest pewnym wydarzeniem, nie jest brany pod uwagę przy obliczaniu terminu dzień, w którym wydarzenie miało miejsce.
• Potwierdzenie, udostępnienie, rejestracja, zabezpieczenie wszystkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości będzie miało postać:
• potwierdzenie zamówienia poprzez przesłanie na wskazany adres e-mail: zamówienie, faktura pro forma, informacja o prawie odstąpienia od umowy, niniejszy regulamin w wersji pdf, formularz odstąpienia od umowy w wersji pdf, linki do pobrania regulaminu i odstąpienie od umowy;
• dołączyć do zrealizowanego zamówienia, wysłanego we wskazane miejsce wydania drukowanych przedmiotów: dowód zakupu, informację o prawie odstąpienia od umowy, niniejszy regulamin, wzór formularza odstąpienia od umowy.
• Sprzedawca informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie na produkty w sklepie.
• Sprzedawca nie będzie pobierał żadnych opłat za komunikację z nim za pomocą środków porozumiewania się na odległość, a Kupujący poniesie koszty w wysokości wynikającej z umowy zawartej ze stroną trzecią świadczącą mu określoną usługę umożliwiającą mu zdalną komunikację.
• Sprzedawca zapewnia Kupującemu za pomocą systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE w wersji 7 lub wyższej, FireFox w wersji 3 lub wyższej, Opera w wersji 9 lub wyższej, Chrome w wersji 10 lub wyższej, Safari z najnowszą wersją Zainstalowane wersje JAVA i FLASH na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Korzystanie z oprogramowania stron trzecich, które wpływa na działanie i funkcjonalność Internet Explorera, FireFox, Opery, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, więc aby uzyskać pełną funkcjonalność www.flowrolls.pl, całe takie oprogramowanie musi być wyłączonym.
• Kupujący może skorzystać z opcji przechowywania swoich danych w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu kupujący powinien podać login i hasło niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło to ciąg znaków określony przez Kupującego, który jest zobowiązany do zachowania ich w tajemnicy i ochrony przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość przeglądania, poprawiania, aktualizowania i usuwania konta w sklepie.
• Sprzedawca przestrzega kodeksu dobrych praktyk.
• Kupujący jest zobowiązany do:

§3 Zawarcie i realizacja umowy

• Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
• Aby złożyć zamówienie, Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których niektóre mogą się powtarzać wiele razy:
– dodanie produktu do koszyka;
– wybór rodzaju dostawy;
– wybór rodzaju płatności;
– wybór miejsca dostawy;
– złożenie zamówienia w sklepie za pomocą przycisku „Zamów”.
• Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
• Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego przy odbiorze następuje natychmiast, a zamówienie opłacone przelewem bankowym lub za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności po zaksięgowaniu płatności Konsumenta na rachunku Sprzedawcy, co powinno nastąpić w ciągu 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie wykonać świadczenia z własnej winy i poinformował o tym Sprzedawcę. Dostępne formy płatności kartami płatniczymi:
• Zawarcie umowy z Klientem nastąpi z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, o czym poinformuje Klienta w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia.
• Realizacja zamówienia klienta płatnego przy odbiorze następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienie opłacone przelewem bankowym lub za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności po zawarciu umowy, a płatność klienta zostaje zaksięgowana na koncie Sprzedawcy.
• Realizacja zamówienia klienta może zależeć od dokonania płatności w całości lub w części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedawcy na wysłanie zamówienia przy dostawie (płatne na dostawa).
• Przedmiot umowy zostanie wysłany w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym czasie od produktów wymienionych na kartach. Termin rozpoczyna się w momencie realizacji zamówienia.
• Zakupiony przedmiot umowy jest wysyłany wraz z dokumentem sprzedaży wybranym przez Kupującego do miejsca dostawy wskazanego przez Kupującego w zamówieniu, wraz z załącznikami, o których mowa w § 2 pkt 6b.
– Visa
– Visa Electron
– MasterCard
– MasterCard Electronic
– Maestro

§4 Prawo do zwrotu

• Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 prawa konsumenckiego.
• Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od daty wydania towaru, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
• Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym na stronie https://cdn.shoplo.com/6581 /files/formularz_zwrotu.docx?26lub, w innej formie zgodnej z prawem konsumenckim.
• Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi za pośrednictwem wiadomości e-mail (podanej przy zawarciu umowy i innej, jeżeli podana w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
• W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
• Konsument jest zobowiązany zwrócić go Sprzedawcy niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie przedmiotu przed jego upływem.
• W przypadku potrzeby zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta za pomocą karty płatniczej, sprzedawca dokonał zwrotu na konto bankowe przypisane do karty płatniczej klienta.
• W przypadku płatności kartą czas realizacji może wynosić do 48 godzin po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji.
• Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, z których odstąpił na własny koszt.
• Konsument nie ponosi kosztów dostarczenia treści cyfrowych, które nie zostały zapisane na materialnym nośniku, jeżeli konsument nie wyraził zgody na wykonanie przed upływem okresu odstąpienia lub nie został poinformowany o utracie prawa odstąpienia od umowy, gdy wyrażając zgodę lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. Prawo konsumenckie.
• Konsument ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek zmniejszenie wartości przedmiotu umowy wynikające z korzystania z przedmiotu umowy ponad to, co jest konieczne do ustalenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
• Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonej przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Klienta Konsument, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwraca Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
• Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jak Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
• Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od Konsumenta, dopóki Konsument nie zwróci rzeczy lub Konsument przedstawi dowód jej zwrotu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
• Zgodnie z art. 38 prawa konsumenckiego konsument nie ma prawa odstąpić od umowy:
– w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprzetworzona, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub w celu zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
– w której usługa jest świadczona dla przedmiotu dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego nie można zwrócić ze względów zdrowotnych lub higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz, która ze swojej natury jest nierozerwalnie związana z innymi rzeczami po dostarczeniu;
– w której nagrania audiowizualne lub programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu są przedmiotem usługi, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
? dostarczanie treści cyfrowych, które nie są rejestrowane na materialnym nośniku, jeżeli ich wykonanie rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed końcem okresu odstąpienia od umowy i po poinformowaniu konsumenta o utracie prawa odstąpienia od umowy;
– na dostawy gazet, czasopism lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§5 Gwarancja

• Sprzedawca, zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, całkowicie wyklucza odpowiedzialność wobec klientów za wady fizyczne i prawne (gwarancja).
• Sprzedawca odpowiada przed konsumentem na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
• W przypadku umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała w chwili przekazania niebezpieczeństwa Konsumentowi.
• Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może:
– złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
– złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
• Konsument może zamiast proponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub żądać usunięcia wady zamiast wymiany rzeczy, chyba że doprowadzi rzecz do zgodności z umową zawartą w umowie sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwy lub wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu do sposobu zaproponowanego przez Sprzedawcę, natomiast ocena nadmiernych kosztów uwzględnia wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, ponieważ bierze również pod uwagę niedogodności, które naraziłyby Konsumenta na inny sposób zadowolenia.
• Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
• Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może również:
– żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
– żądać usunięcia wady.
• Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym terminie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
• Sprzedawca może odmówić zaspokojenia żądania Konsumenta, jeżeli niemożliwe jest doprowadzenie wadliwego produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Nabywcę lub jeżeli w porównaniu z innym możliwym sposobem doprowadzenia go do zgodności z umową, wymagałoby to nadmiernych kosztów.
• W przypadku zainstalowania wadliwego towaru Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownej instalacji po wymianie na rzecz pozbawioną wad lub usunięciu wady, ale jest zobowiązany do poniesienia części związanych z tym kosztów przekraczających cenę sprzedanej przedmiot lub może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownej instalacji, do ceny sprzedanego przedmiotu. W przypadku niewykonania zobowiązania przez Sprzedawcę Konsument jest uprawniony do wykonania tych czynności na koszt i ryzyko Sprzedającego.
• Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na koszt Sprzedawcy na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostawa rzeczy przez Konsumenta nadmiernie trudne, Konsument zobowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym przedmiot się znajduje. W przypadku niewykonania zobowiązania przez Sprzedawcę Konsument jest uprawniony do odesłania rzeczy na koszt i ryzyko Sprzedającego.
• Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca, z wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10.
• Sprzedawca obowiązany jest przyjąć rzecz wadliwą od Konsumenta w przypadku wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
• W ciągu czternastu dni Sprzedawca ustosunkuje się do następujących na podstawie art. 5615 Kodeksu cywilnego: oświadczenia w sprawie żądania obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady . Sprzedawca w ciągu trzydziestu dni (art. 7a prawa konsumenckiego) udzieli odpowiedzi na każde inne oświadczenie konsumenta, które nie jest objęte czternastodniowym terminem określonym w Kodeksie cywilnym.
• Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona w ciągu dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli rzecz zostanie zużyta w ciągu jednego roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
• Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub zamianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem jednego roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, ale nie wcześniej niż dwa lata od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
• W przypadku, gdy termin przydatności rzeczy określony przez Sprzedawcę lub producenta upływa po upływie dwóch lat od momentu przekazania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne stwierdzonego przedmiotu przed tą datą.
• W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy na wadę – rzecz wolna od wad lub usunięcie wady, termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżenie ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu na wymianę lub usunięcie wady.
• W przypadku dochodzenia przez sąd lub sąd polubowny jednego z praw gwarancyjnych, termin wykonania innych praw przysługujących konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego zakończenia postępowania. Stosuje się je również odpowiednio do postępowań mediacyjnych, w których termin wykonania innych uprawnień z tytułu gwarancji przysługującej Konsumentowi biegnie od dnia, w którym sąd odmówi zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub nieskutecznego zakończenia mediacji .
• W celu skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej zastosowanie mają §5 pkt 15-16, z tym że termin biegnie od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady tylko w wyniku działania osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
• Jeżeli z powodu wady towaru Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny, może żądać naprawienia szkody, jaką poniósł w wyniku zawarcia umowy, nie wiedząc o istnieniu wady, nawet jeśli szkoda wynikła z okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odbioru, transportu, przechowywania i ubezpieczenia towaru, zwrotu wydatków poniesionych w zakresie, w jakim nie skorzystał z nich i nie otrzymał zwrotu kosztów od strony trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Pozostaje to bez uszczerbku dla przepisów dotyczących obowiązku naprawy szkody na zasadach ogólnych.
• Upływ jakiegokolwiek terminu na stwierdzenie wady nie wyklucza wykonania uprawnień gwarancyjnych, jeżeli Sprzedawca podstępnie ukrył wadę.
• Sprzedawca, pod warunkiem że jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia usług finansowych na rzecz Konsumenta, wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie przewidzianym przez prawo.
• Chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad lub usunie wadę. Jeżeli jednak rzecz została już wymieniona lub naprawiona przez Sprzedawcę lub Sprzedawca nie wypełnił obowiązku wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie jest on uprawniony do wymiany rzeczy ani usunięcia wady .
• W przeciwnym razie uznaje się, że uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.

§6 Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych
• Administratorem osobistych baz danych udostępnianych przez konsumentów Sklepu jest Sprzedawca.
• Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Kupujący, przekazując swoje dane osobowe sprzedawcy podczas składania zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówienia. Kupujący ma możliwość przeglądania, poprawiania, aktualizowania i usuwania swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
• Szczegółowe zasady gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych do realizacji zamówień przez sklep są opisane w Polityce prywatności.

§7 Przepisy końcowe

• Żadne z postanowień niniejszych warunków nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie należy go również interpretować w ten sposób, ponieważ jeśli jakakolwiek część niniejszego regulaminu jest niezgodna z obowiązującym prawem, sprzedawca deklaruje bezwzględną zgodność i stosowanie tego prawa zamiast kwestionowanego przepisu niniejszego regulaminu.
• Wydruk zmian w regulaminie i jego zakresie zostanie zgłoszony przez zarejestrowanego Nabywcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres wskazany podczas rejestracji lub zamówienia e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany zostaną wprowadzone w celu dostosowania przepisów do aktualnego stanu prawnego.
• Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (www.flowrolls.pl/strona/regulamin). Podczas realizacji zamówienia i przez cały okres opieki posprzedażowej obowiązują przepisy Kupującego zaakceptowane przez niego w momencie składania zamówienia. Z wyjątkiem sytuacji, gdy Konsument uzna to za mniej korzystne niż bieżące i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako wiążącego.
• W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeżeli Konsument wyrazi takie życzenie, będą rozstrzygane w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub rozprawy przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również stosować równoważne i zgodne z prawem metody rozwiązywania sporów przed- i pozasądowych lub pozasądowych, np. Za pośrednictwem platformy internetowej UE ODR lub wybierając dowolny uprawniony podmiot z rejestru UOKiK. Sprzedawca deklaruje zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.

W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Wersja 2.1 (Rotterdam, 10 czerwca 2019 r.)